Opnemen in de erfenis

Wilt u iets bijzonders nalaten aan deze wereld?

 

Dat kunt u doen door een legaat aan de Stichting De Keilbout op te nemen in uw testament. Doordat Stichting de Keilbout samen met de vluchtelingen en ontheemden een nieuwe samenleving ontwikkelt en opbouwt, zal een dergelijk legaat een blijvend monument zijn.

De financiering van de ontwikkeling van een gemeenschap, waar middels verschillende projecten wordt gebouwd aan een nieuwe toekomst, is een nalatenschap waar een mens trots op mag zijn. Als algemeen nut beogende instelling betaalt de Stichting De Keilbout geen successierechten. Een legaat komt volledig ten goede aan de projecten van de Keilbout.

Voor de vastlegging hiervan verwijzen we u naar uw notaris.

BANK

Omschrijving

Rekeningnummer

Rabobank

De Keilbout Hulpgoederen Projecten NL

NL62 RABO 0167 8286 30

ING

De Keilbout Malden

NL33 INGB 0000 2122 44